Inflācijas iemesli

Inflācijas iemesli ir dažādi, taču galvenokārt to izraisa:

Naudas pārpilnība – patērētājam ir liels naudas daudzums un tas cenšas iegādāties pēc iespējas vairāk preču, kuru cenas attiecīgi pieaug un rodas pieprasījuma inflācija.

Ražošanas izmaksu sadārdzinājums – preces kļūst dārgākas un ar ierasto naudas daudzumu iespējams iegādāties mazāk preču, līdz ar to nauda kļūst mazāk vērtīga, un rodas piedāvājumu inflācija.

Neliela inflācija tiek uzskatīta par vēlamu, jo sekmē daudzus ekonomikas procesus un veicina uzņēmēju vēmi attīstīt savu uzņēmējdarbību, taču liela inflācija var izraisīt preču un uzkrājumu trūkumu, kā arī mazināt naudas un līdz ar to arī uzkrājumu vērtību. Inflācijas laikā zaudē cilvēki ar fiksētiem ienākumiem, kas netiek paaugstināti, pieaugot preču cenām.

Latvijā inflācijas apmērus var kontrolēt Latvijas Banka, kas, vērojot tirgus situāciju, var laist apgrozībā vairāk vai mazāk naudas un zināmā mērā ietekmēt inflācijas līmeni valstī.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *